Renovatie bitumen dakbedekking VvE Lombardstraat-Dalemstraat

Een opdracht voor het renoveren van een tweetal daken van een appartementencomplex te Gorinchem. De daken waren nodig aan renovatie toe,  daar de bestaande dakbedekking gedateerd was en er frequent lekkages waren.

De bestaande dakbedekking,  welke uit 7 lagen dakbedekking  i.c.m. een laag isolatie bleek te bestaan, moest geheel gesloopt worden.

Doordat de bestaande bitumen dakbedekking door alle lagen zo dik was, kon de dakbedekking niet los gesneden worden. Hierdoor moesten wij hier met een slijptol te werk gaan, om er alsnog doorheen te komen.

Nadat de bestaande bitumen dakbedekking uiteindelijk verwijderd was, hebben wij hier een nieuw pakket dakbedekking aangebracht.

Isolatie en bitumen dakbedekking vervangen

Op het betonnen dakbeschot hebben wij een hechtprimer gesmeerd, waarop vervolgens een eerste laag bitumen dakbedekking aangebracht is. Deze laag fungeert  tevens als dampremmer.

Op deze eerste laag hebben wij de Pir isolatie aangebracht, om daar vervolgens een hoogwaardige tweelaags bitumen dakbedekking op aan te brengen.

In de daken waren reeds voldoende waterafvoeren aanwezig, er zaten echter nog geen noodoverstorten in het dak.  (Deze noodoverstorten worden bij grote panden vaak wel aangebracht om bij verstopping van een of meerdere afvoeren, wat wateraccumulatie tot gevolg kan hebben, het water alsnog af te kunnen voeren)

Na goed overleg met de klant hebben wij uit voorzorg dan ook alsnog de noodoverstorten aangebracht.

Gezien de dakbedekkingconstructie in dit geval een losliggend pakket betreft (dus niet mechanisch  bevestigd aan het betonnen dakbeschot) hebben wij na het afronden van de dakwerkzaamheden grind als ballast laten blazen op de daken.

Grind dient niet alleen als ballast, maar heeft ook de functie van schutlaag. Dit heeft als voordeel  dat de dakbedekking minder te lijden heeft onder weersinvloeden, waardoor de dakbedekking een aanzienlijk langere levensduur heeft.

Het was weer een mooi en intensief project waar Koops Dakbedekking volgens de klant de puntjes goed op de i heeft gezet en wij bij de volgende fase zeker weer in beeld zijn.

verwijderen dakbedekking 6401 - VvE Lombardstraat  verwijderen dakbedekking 6400 - VvE Lombardstraat  renovatie 4543 - VvE Lombardstraat  renovatie 4542 - VvE Lombardstraat   nieuwe dakbedekking 6927 - VvE Lombardstraat  grind aanbrengen 7243 - VvE Lombardstraat  grind aanbrengen 7242 - VvE Lombardstraat  dakbedekking 6395 - VvE Lombardstraat te Gorinchem