De 7 stappen van een dakinspectie

Voordat je als dakspecialist een goede offerte kunt maken vind er eerst een uitvoerige dakinspectie plaats. Deze inspectie is zeer belangrijk omdat alle facetten van het dak worden geïnventariseerd. Denk hierbij aan de ligging, dakbedekking, isolatie, veiligheid en constructie. Om een goed inzicht te kunnen geven van zo’n dakinspectie hebben wij de 7 belangrijkste stappen voor u op een rij gezet, maar ook het proces beschreven voor de plaatsing van bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.

Het stappenplan

De inventarisatie

1. Het ontvangen van een aanvraag van een klant: Wij nemen dan telefonisch contact op om een afspraak in te plannen om het dak en de daarbij behorende werkzaamheden persoonlijk te inventariseren.
2. Bij aankomst zullen wij ons altijd eerst netjes melden en voorstellen aan de klant.
3. Wij starten met een paar basis vragen om zo een eerste beeld te vormen van het dak en wat extra informatie te verzamelen.

Enkele voorbeelden zijn:

De dakinspectie

4. Hierna vind de dakinspectie plaats. Er zijn bijvoorbeeld diverse punten van cruciaal belang voor het plaatsen van zonnepanelen.

Hieronder een kleine opsomming.

5. Nadat de dakbedekking is onderzocht zijn er nog een aantal andere punten die worden bekeken.

Het advies

6. Na de uitgebreide dakinspectie bespreken we met de klant onze constateringen, eventueel met foto’s om onze constateringen inzichtelijk te maken. Hierna geven wij ons advies.

7. Blijken er aandachtspunten te zijn en heeft de klant interesse in een vrijblijvende aanbieding, dan brengen wij daar in overleg graag een offerte voor uit.
Koops Dakbedekking calculeert op basis van een uitvoering conform BDA (Bureau dak advies te Gorinchem) en levert uitsluitend aantoonbaar hoogwaardige materialen.

Uiteindelijk wordt de offerte met een stukje begeleidend schrijven en een documentatie van de benodigde materialen vrijblijvend naar de desbetreffende klant gestuurd en/of komen wij langs om de desbetreffende offerte met u te bespreken.

Zonnepanelen op ons schooldak, kan dat?

Verduurzaming schooldaken

Uw school denkt er over om zonnepanelen te laten plaatsen. Een hele goede ontwikkeling! Zonnepanelen dragen namelijk erg bij aan een gezonde, duurzame leef- en leeromgeving. Is het dak van uw school alleen wel geschikt voor zonnepanelen? Scholen worden door middel van subsidies ook vaak gestimuleerd om dit soort verduurzaming te implementeren.

Bij het plaatsen van zonnepanelen komen meer zaken kijken dan u denkt. Natuurlijk is de beschikbare ruimte op het dak en de stand van de zon belangrijk, maar nog belangrijker is om zeker te weten of de constructie van het dak het gewicht van de zonnepanelen wel aankan. Is dit niet het geval, dan kan dit beschadigingen veroorzaken aan, bijvoorbeeld, de dakbedekking of isolatie. Ook is het, volgens de Nederlandse wetgeving, verplicht om te kijken naar de veiligheid voor het uitvoeren van werkzaamheden op het dak.

Inspecteren van de dakopbouw

Een dakspecialist zal vaststellen hoe het dak is opgebouwd, zo kan er onder andere een oordeel worden gegeven over de sterkte van de isolatie. Heeft de isolatie geen harde persing, zoals bijvoorbeeld een zachte steenwolisolatie, dan kan het installeren van zonnepanelen mogelijk schade aanbrengen aan de dakconstructie. Dit met ernstige gevolgen zoals bijvoorbeeld een lekkage.

Daarnaast bekijkt de dakspecialist ook de staat van de dakbedekking. Vertoont deze verouderingssymptomen, beschadigingen of uitvoeringsfouten, dan moet de dakbedekking mogelijk geheel of gedeeltelijk worden vervangen. Ook wordt er een schatting gemaakt hoe lang de dakbedekking nog mee kan. Plaatst u zonnepanelen op een gedateerd dak, dan is het mogelijk het geval dat binnen een korte tijd deze alsnog vervangen moet worden. Ook alle reeds geïnstalleerde zonnepanelen zullen dan weer verwijderd moeten worden.

Inventarisatie van het dak

Een dakspecialist maakt een inventarisatie van de geschiktheid en mogelijkheden van het dak. Tijdens zo’n inventarisatie wordt gekeken naar de staat van de dakbedekking, de dakconstructie, de draagkracht van de onderconstructie en de veiligheidsvoorzieningen die op het dak aanwezig zijn.

De draagkracht van de onderconstructie is erg belangrijk bij het plaatsen van zonnepanelen. Het ene type dak kan namelijk minder gewicht aan dan het andere. Niemand wilt natuurlijk dat uw dak instort na het installeren van de zonnepanelen. Voor het beoordelen van de constructie wordt er vaak samengewerkt met een constructeur voor het juiste advies.

Veiligheid op het dak

Zonnepanelen, maar ook dakbedekking, hebben regulier onderhoud nodig voor een optimaal rendement. De onderhoudsmonteurs die het onderhoud uitvoeren moeten dit veilig kunnen doen.

Omdat u als schoolbestuur vaak zelf niet op het dak werkzaam bent en er rekening moet worden gehouden met verschillende budgetten, wordt het installeren van valbeveiliging regelmatig overgeslagen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met het feit dat je als schoolbestuur verantwoordelijk bent voor het bieden van een veilige werkomgeving op het dak van een school. Deze verantwoordelijkheid heeft grote gevolgen voor desbetreffende school of schoolbestuur op het moment dat er een incident plaatsvind welke betrekking heeft tot werken op hoogte.

Na het plaatsen van zonnepanelen blijft er op het dak weinig loop- en werkruimte over. Het lukt dan vaak niet meer om te werken binnen de veilige zone van het dak (4 meter van de dakrand). Werknemers worden dan geconfronteerd met valgevaar. Om het risico van een val te beperken is het nodig dat er valbeveiliging worden geïnstalleerd.

Een dakspecialist kijkt bij een inventarisatie van het dak voor zonnepanelen dan ook naar de aanwezige valbeveiliging, of het ontbreken hiervan.
Om de veiligheid van alle personen die het dak moeten betreden te garanderen zijn er diverse mogelijkheden voor valbeveiliging. U kunt dan denken aan installatie van hek- of leuningwerk. Is hekwerk geen optie voor uw schooldak dan kan ook worden gekozen voor een leeflijnsysteem of een serie van losse ankerpunten. Welke opties het beste bij uw dak met zonnepanelen past is afhankelijk van de situatie, daarom worden er valbeveiligingsexperts ingeschakeld voor advies.

Samenwerking met AllRisk valbeveiliging

Verduurzaming in Nederland is in een stroomversnelling geraakt, zo ook voor schoolgebouwen. Initiatieven zoals de Stichting Schooldakrevolutie zetten zich in voor de vergroening van scholen door de focus te leggen op een zuiniger energieverbruik. De Stichting Schooldakrevolutie streeft er dan ook naar om er voor te zorgen dan minimaal 2.500 schooldaken in 2020 zijn voorzien van zonnepanelen.

Koops Dakbedekking en AllRisk valbeveiliging ondersteunen dit initiatief van harte. Om scholen en schoolbesturen te informeren en te ontzorgen rondom de wet- en regelgeving over veilig werken op hoogte zijn Koops Dakbedekking en AllRisk valbeveiliging een eigen initiatief gestart.

Een duurzaam en veilig schoolgebouw voor iedereen. Van leraar en leerling tot onderhoudsmonteur.

Wilt u meer weten over de veiligheid van uw schooldak? Of wilt u weten of uw dak geschikt is voor installatie van zonnepanelen? Bekijk dan de checklist op de website van AllRisk valbeveiliging,  of neem vrijblijvend contact op voor een gratis dak inventarisatie.

Koops Dakbedekking en AllRisk… samen werken wij aan het adviseren van scholen die een verduurzamingsslag willen maken met zonnepanelen.